VISIT OUR PARENT SITE AT FCSN.ORG

Hệ thống trường công lập hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả đối tượng trẻ em đang sinh sống trên lãnh thổ nước Mỹ.

Giá trị cốt lõi của nền giáo dục công lập là nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng học sinh

Gia đình có trách nhiệm cho con em mình được đến trường

Bất kì trường học nào tại Mỹ – bao gồm cả trường Puerto Rico – đều cần tuân thủ các chuẩn mực giáo dục theo quy định.

Hệ thống trường công tại Massachusetts

Mỗi gia đình sống trong một học khu công lập. Thông thường, học khu tiếp nhận học sinh sinh sống trong một thành phố hoặc thị trấn. Tất cả học sinh sống trong học khu sẽ được học miễn phí. Phương tiện di chuyển sẽ được cung cấp dựa vào khoảng cách từ nhà đến trường.

Phương thức ghi danh vào Học khu trường công lập
 • Thủ tục sẽ khác nhau nhưng thông thường cần hoàn thành mẫu đăng ký và các chứng từ hỗ trợ.
 • Phụ huynh có thể được yêu cầu cung cấp hóa đơn tiền điện, hợp đồng thuê nhà hoặc bằng chứng khác chứng minh gia đình đang sống trong học khu. Nếu đang sống với bạn bè, quý phụ huynh vẫn có thể cho con đến trường.
 • Trẻ cần giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin
 • Học khu thể KHÔNG yêu cầu thông tin về trú
Phương thức ghi danhHọc khu khác

Thủ tục nhập học và đăng kí khác nhau cho các chương trình sau:

 • METCO: Được thiết kế nhằm tăng tính đa dạng trong hệ thống trường học, học sinh tại BostonSpringfield có thể đăng kí vào học khu lân cận. phương tiện đưa đón.
 • Chương trình liên học khu: Quý phụ huynh có thể đăng kí cho con mình tại một học khu lân cận nơi cư trú nếu học khu đó có tham gia vào chương trình này. Không có phương tiện đưa đón.
 • Chương trình Học phí Không trú: Trong một số trường hợp, học sinh có thể đăng ký vào một học khu khác cho một số chương trình đào tạo kỹ thuật-dạy nghề nhất định. phương tiện đưa đón.
African American girl in charter school uniform reading a bookTrường bán công
 • Được tài trợ công nhưng độc lập với các thành phố và thị trấn
 • Các gia đình cần nộp đơn đăng kí học
 • Bốc thăm nhằm xác định học sinh được chấp thuận vào học
 • Phương tiện đưa đón có thể được cung cấp, tùy thuộc vào nơi sinh sống và vị trí của trường bán công.
Hệ thống trường công lập khác yêu cầu đơn đăng

Hệ thống trường thục

 • Được tài trợ thông qua học phí hoặc các khoản đóng góp tư nhân.
 • Trường tôn giáo là một loại trường tư thục
 • Chấp nhận nhập học có thể dựa trên điểm kiểm tra, điểm số, hồ sơ kỷ luật, kết quả phỏng vấn hoặc kinh nghiệm về công việc của sinh viên.
 • Học bổng có thể được cung cấp
 • Phương tiện đưa đón thường không được cung cấp.
Hệ thống trường học cung cấp hỗ trợ đặc biệt
 • Trường phục hồi là trường công lập hỗ trợ những học sinh liên quan đến các vấn đề như nghiện ma túy hoặc rượu.
 • Trường Giáo dục Đặc biệt có thể thuộc hệ thống trường công lập hoặc tư thục. Thông qua chương trình IEP, một số học sinh khuyết tật có thể theo học tại một trường Giáo dục Đặc biệt với học phí được học khu nơi cư trú chi trả.
Hệ thống trường học trực tuyến
 • Học trực tuyến
 • Hệ thống trường học trực tuyến Commonwealth là trường công.
  • Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên được cấp phép giảng dạy.
  • Có yêu cầu đơn dự tuyển
  • Nếu số lượng học sinh nộp đơn nhiều hơn sỉ số cho phép, bốc thăm dự tuyển sẽ được thực hiện

Chương trình học tại gia

 • Các gia đình có thể nộp đơn đến học khu địa phương tại nơi cư trú của mình để xin phép thực hiện giáo dục tại gia
 • Các học khu có yêu cầu và quy trình riêng cho chương trình học tại gia.