VISIT OUR PARENT SITE AT FCSN.ORG

Boston Caregivers!

We have a survey designed for Boston families of students who have or may have a disability. We will use what we learn from this survey to create information guides and tip sheets to make understanding our special education system easier. Family input is the key...

Các lựa chọn chương trình giáo dục tại Massachusetts

Hệ thống trường công lập hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả đối tượng trẻ em đang sinh sống trên lãnh thổ nước Mỹ. Giá trị cốt lõi của nền giáo dục công lập là nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng học sinh Gia đình có trách nhiệm cho con em...

Tương Lai của Bữa Trưa Phổ Thông Miễn Phí  

Mặc dù chương trình bữa trưa trường học Mỹ đã bắt đầu gần hai trăm năm trước, nhưng theo truyền thống, chương trình chỉ cung cấp thực phẩm miễn phí cho các học sinh và gia đình sống trong cảnh nghèo khó. Đấy là cho đến năm 2020: trong thời kỳ đại dịch, năm đầu tiên mà...